Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

Styrelsen för Svensk Förening För Folkhälsoarbete har beslutat att tilldela Uppsala kommunutmärkelsen Årets folkhälsokommun 2018.

Styrelsens motivering:
Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att få utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018.

Priset utdelas i samband med Hälsovetardagarna 22 - 23 mars i Uppsala.

Frågor besvaras av:
Jan Linde, ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF) Tel: 070 588 65 84
E-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se

I samband med Hälsovetardagarna kallar Svensk förening för folkhälsoarbete alla medlemmar till Årsmöte 2018.  Årsmötet hålls klocka 17.00 den 22 mars i NBVs lokaler på Bangårdsgatan 13 i Uppsala. 

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka utformningen av föreningens arbete, styrelsens sammansättning, lägga motioner om andra inriktningar för föreningens arbete. På plats kommer styrelsen för föreningen att svara på frågor, redovisa verksamhetsberättelse och bokslut för den gångna verksamhetsperioden samt informera om kommande verksamhet och budget. Som medlem i föreningen är din röst viktig!

SFFF är medarrangör till Hälsovetardagarna 2018 som pågår 22-23 mars. Som medlem i SFFF har du rabatt på deltagaravgiften till Hälsovetardagarna 2018. 
Anmälan och mer information: http://www.srat.se/Kalender/2018/halsovetardagarna-2018/ 

Inför 2018 och 2019 är det kanske dags att planera in utbilsningar för politiekr? Nya och nygamla politiker, alla behöver lära sig om social hållbarhet, brukarmedverkan, jämlik hälsa, civilsamhället, effektiv alkoholpolitik, droger och om folkhälsa. Vi erbjuder sex olika utbildningar inom dessa samhällssektorer. De kan anpassas efter era möjligheter och behov. Vi finns i hela länet och kan därför erbjuda våra tjänster till alla kommuner och till alla delar av regionens verksamheter. Vi som står bakom detta erbjudande är fyra organisationer inom civilsamhället.

Läs mer i utbildningskatalogen

Välkommen till hälsovetardagarna 2018!
 
Äntligen är det dags igen!
HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) samt NBV (nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) bjuder in till inte bara en, utan två inspirerande dagar 22-23:e mars 2018 i Uppsala!

Under årets hälsovetardagar kommer du få chans att göra en djupdykning i vilken roll civilsamhället har för jämlikare hälsa som också är temat för dagarna. Idag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper och målet för välfärdspolitiken är att minska på klyftorna. Du har därför möjlighet att få lyssna till föreläsare som representerar flera olika organisationer som ständigt utvecklar och främjar kunskapsöverbryggande arbetssätt för att förbättra folkhälsan. Föreläsningarna kommer ha både bredd och djup. Det kommer vara allt från politiska perspektiv på samhällsnivå till konkreta exempel på lokala aktiviteter, allt med fokus på jämlik hälsa och civilsamhällets roll.
 
Först ut som föreläsare kring årets tema är vi glada att få presentera förbundsordförande i SFFF, Jan Linde som är sakkunnig i politik, alkohol – och drogfrågor, om civilsamhället, föreläsare och kursledare i “Folkhälsa är politik”, snart också i “Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa”. Vidare har vi Margareta Kristensson som är professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, tidigare kommissionär i kommissionen för jämlik hälsa, f.d. ordförande i Östgöta kommissionen samt nationell koordinator för det svenska WHO-nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
 
Programmet är under framtagande och beräknas vara färdigt i början av januari. Inbjudan kommer mailas och publiceras i januari, då kommer även fler föreläsare att presenteras. Skicka in er intresseanmälan så snart som möjligt då antalet platser är begränsat.
 
Under dagarna har du chans att knyta viktiga kontakter samt utbyta kunskap och erfarenhet med andra hälsovetare! Ta chansen att nätverka! Vem vet, det kanske kan leda till gynnsamma samarbeten i framtiden.
 
När: 22-23 mars 2017
Preliminära tider:
Dag 1: 10.00-21.00 (inkl middag)
Dag 2: 09.00 - 15.00
Plats: NBV, Bangårdsgatan 13, Uppsala.

Priser för två dagar (inkl moms):
Medlem i HälsoAkademikerna eller medlem i SFFF: 1.895 kr, icke-medlem 2.195 kr, studentmedlem 895 kr, student icke-medlem 995 kr. I priset ingår även fika, lunch och middag.
Endast en dag: medlem 995 kr och icke-medlem 1095 kr. Priserna är exklusive middag. Önskar man deltaga även på middagen tillkommer 395 kr.
 
Skicka din intresseanmälan till halsovetardagen@halsoakademikerna.se
Intresseanmälan är ej bindande men garanterar dig en plats när vi börjar skicka ut bekräftelser i januari.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!