Årets folkhälsokommun 2016 – något för Din kommun?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, utlyser alltsedan 2010 möjligheten att kandidera till Årets folkhälsokommun. 

Nu är det dags för 2016 års ansökan. Kriterierna är de samma som föregående år, dvs. en bedömning av folkhälsoarbetet på organisationsnivå och därmed förutsättningarna till ett långsiktigt strategiskt och systematiskt folkhälsoarbete.

Priset delas ut i samband med banketten på Mötesplats Folkhälsa & Beteende 2017 den 10 maj i Stockholm. Förväntan är att kommunen har intresse att uppmärksamma utmärkelsen tillsammans med representant för SFFF:s styrelse vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Sista dagen för ansökan är den 31 mars 2017. 

Arbeta igenom kriterierna innan ni fyller i formuläret på hemsidan. Svara med ca 200 ord per kriterie. Du kommer att få en bekräftelse på mottagen ansökan inom 5 arbetsdagar från det att ni skickat in ansökan. Får du ingen beskräftelse, maila info@folkhalsoarbete.se

Frågor besvaras av Jan Linde (jan.linde@folkhalsoarbete.se)

Varmt välkommen med Din kommuns ansökan!