Styrelse

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och fyra ledamöter. Föreningen har en kassör utanför styrelsen, Tommy Janerstål. Nuvarande styrelsen valdes in på årsmötet 2016.

Janne

Ordförande

Namn: Jan Linde

E-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se

Telefon: 031 88 65 85

F.d kommunpolitiker och ordförande i SFFF sedan flera år tillbaka.

Ledamot

Namn: Ewy Thörnqvist

E-post:

Telefon:

Sekreterare

Namn: Ingrid Klink

E-post: inkl0800@hotmail.com

Telefon: 073 594 94 81

 

Folkhälsovetare med ett stort intresse för hållbarhet, jämlik hälsa och ANDT - området.

 

Ledamot

Namn: Per-Olof Östergren

E-post: per-olof.ostergren@med.lu.se

Telefon: 040-39 14 07 | 0705-16 00 92

Professor/överläkare, Socialmedicin och global hälsa. Medlem i kommissionen för jämlik hälsa,

Ledamot

 

Namn: Andreas Vilhelmsson

E-post: andreas.vilhelmsson@med.lu.se

Telefon: 070 539 35 99

 

Biträdande forskare vid Avdelningen för Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet. Arbetar bl.a. med frågor om psykisk hälsa, läkemedel och hälsopolitik. Författare till kurslitteratur i folkhälsovetenskap och global hälsa.