Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

Ett utbildningspaket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger.
Utbildningen innehåller fyra digitalt förmiddags träffar.
 
Träff A - fredag 11 sept – Att börja leva
Träff B - fredag 25 sept – Klivet in i vuxenlivet
Träff C - tisdag 13 okt – Livets höst
Träff D - onsdag 4 nov – Att hålla lågan vid liv

Läs mer på: https://www.lansnykterhetsforbundet.nu/2020/05/25/om-droger-2020/
 

Välkommen till hälsovetardagen 2020!
 
Äntligen är det dags igen!

HälsoAkademikerna i samarbete med bl.a. Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) presenterar stolt årets Hälsovetardag med temat idrott och folkhälsa: Barnkonventionen! Välkommen till en inspirerande kompetensutvecklingsdag där du ges möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet. 
 
Som medlem i SFFF har du rabatterat pris på konferensavgiften till Hälsovetardagen.
 
Läs mer om Hälsovetardagen 2020, programmet, föreläsare, föreläsning och hur du gör din konferensanmälan:
https://www.srat.se/HalsoAkademikerna/Kalender/2020/halsovetardagen-2020/

Varmt välkommen med din konferensanmälan till Hälsovetardagen!
  

Styrelsen för Svensk Förening För Folkhälsoarbete har beslutat att tilldela Uppsala kommunutmärkelsen Årets folkhälsokommun 2018.

Styrelsens motivering:
Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att få utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018.

Priset utdelas i samband med Hälsovetardagarna 22 - 23 mars i Uppsala.

Frågor besvaras av:
Jan Linde, ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF) Tel: 070 588 65 84
E-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se