Årets folkhälsokommun 2012 är Malmö!

Prisutdelare, Pristagare och Moroten Prisutdelare, Pristagare och Moroten

En slaskig dag i december skedde en liten ceremoni i Templun – enligt socialutskottets ordförande Anders W Jonsson( c) riksdagens vackraste rum – för att hedra Årets folkhälsokommun Malmö. "Den gyllene moroten" överlämnades av Anders, assisterad av socialutskottets vice ordförande Lena Hallengren (s). Malmö representerades av kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) och Eva Renhammar, som tidigare satt i SFFFs styrelse och har varit en drivande kraft vid utformningen av den vinnande folkhälsostrategin, som har sin utgångspunkt i Marmot-rapporten. Vid överlämnandet deltog även Jan Linde, Åsa Ranung och Marianne Enge Swartz från SFFF samt Eva Ekeroth från tidningen Accent.

 

- Oberoende av partifärg har vi fattat värdet av att jobba tillsammans", sade kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh på frågan om vad som utmärker folkhälsoarbetet i Malmö. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö pekar också på förhållanden som för kommunens del innebär en del tuffa beslut med omprioriteringar av budget.

 

- Vi måste erkänna att det inte är jämlikt, menade Anders W Jonsson, och att detta gäller hela landet.

 

- Ska det bli lika måste vi göra olika, tillade Åsa Ranung med praktiska erfarenheter från folkhälsoarbete i Sörmland, men alla kan dra nytta av Malmökommissionens rapport och arbetssätt. Läs mer www.malmokommissionen.se

 

SFFFs checklista för Årets folkhälsokommun har blivit ett viktigt analysverktyg för flera kommuner än de som deltagit i själva tävlingen. Första gången som Svensk förening för folkhälsoarbete delade ut den vackra glasmoroten, framtagen av glaskonstnären Christer Mattson var 2009 till Botkyrka kommun.

 

Motivering till utmärkelsen:

 

"Malmö stad bedriver ett omfattande och brett folkhälsoarbete som vi bedömer som både strategiskt och systematiskt. Arbetet med "Malmökommissionen" (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö) inger vederbörlig respekt. Stadens arbetssätt när det gäller folkhälsofrågor har ett brett anslag och når alla kommunens delar samt har en bra förankring både i politik och i förvaltning.

 

I Malmö finns stora utmaningar när det gäller samhällets övergripande mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utmaningen är lika villkor för hela befolkningen. En utmaning som vi anser att Malmö stad tar på stort allvar."

 

Författare: Marianne Enge Swartz

 

Fler bilder från dagen nedan.

Vår motivering till att Malmö stad har tilldelats priset som Årets folkhälsokommun 2012 är följande:

 

Malmö stad bedriver ett omfattande och brett folkhälsoarbete som vi bedömer som både strategiskt och systematiskt. Arbetet med det som nationellt beskrivs "Malmökommissionen" – eller mera formellt: Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, inger vederbörlig respekt.

 

Stadens arbetssätt när det gäller folkhälsofrågor har ett brett anslag och når alla kommunens delar och samt har en bra förankring både i politik och i förvaltning.

 

I Malmö finns stora utmaningar när det gäller samhällets övergripande mål: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utmaningen är lika villkor för hela befolkningen. En utmaning som vi anser att Malmö stad tar på stort ansvar.

 

Mölnlycke 2012-12-12

 

Jan Linde

Ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete

 

Närmare upplysningar: Jan Linde 0705 88 65 84 eller mail jan.linde@folkhalsoarbete.se