Årets Folkhälsokommun 2013 är Karlskoga-Degerfors!

Onsdag den 27 november utsågs Karlskoga och Degerfors kommuners gemensamma folkhälsoarbete till Årets folkhälsokommun 2013.  Tidigare år har det handlat om stora kommuner som Botkyrka och Malmö stad.

Utmärkelsen utdelas vid en enkel ceremoni i Riksdagshuset. Prisutdelare är Socialutskottets ordförande Anders W Jonsson och vice ordföranden Lena Hallengren.

-          Vi är väldigt glada att kunna ge priset till Karlskoga/Degerfors gemensamma folkhälsoarbete. De har tagit ett annorlunda grepp med sin samverkan och de är framgångsrika. Deras motståndare i det slutliga nomineringsarbetet är också duktiga och konkurrensen var knivhård, säger Jan Linde ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete.

Juryns motivering lyder

-          Ett välorganiserat och, såväl inom som utom den egna organisationen, starkt förankrat folkhälsoarbete, målinriktat och med en jämlik hälsoutveckling i sikte.

De båda kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar kommer också att uppmärksamman på utmärkelsen senare i höst.