Årets folkhälsokommun 2014 är Eslövs kommun!

Eslövs kommun har utsetts till Årets folkhälsokommun 2014. Priset kommer att delas ut vid en tillställning på Folkhälsomyndighetens kansli i Stockholm 27 mars 2015.

Utdelningen sker i anslutning till årsmötet med Svensk Förening För Folkhälsoarbete. Priset utgörs av ett konstverk – ”Den gyllene moroten” som med fördel kan monteras på en vägg i kommunhuset.

Prisutdelare är Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Hur går Årets folkhälskommun till?

Priset utdelas årligen av Svensk Förening För Folkhälsoarbete styrelse efter ansökan från landets kommuner. De besvarar en enkät som bedömer arbetets karaktär, inte den faktiska hälsan i kommunen.

Att bli utsedd till Årets folkhälsokommun innebär att man bedriver ett långsiktigt strategiskt folkhälsoarbete.

Föreningens motivering är:

Eslövs kommuns folkhälsoarbete sker på en strukturellt riktig nivå då arbetet har en nära koppling till den politiska ledningen och finns organiserat så att insatserna får genomslag i kommunens alla verksamheter.

Arbetet sker metodisk, strategiskt och med tydliga mål. Långsiktigheten garanterar god effekt för befolkningens hälsa både i det korta och i ett långsiktigt perspektiv.


Kontakt:

Jan Linde

070 588 65 84

Jan.linde@folkhalsoarbete.se

Konferens i Eslöv,Årets folkhälsokommun 2014

Spara datumet den 19 november för en konferens om folkhälsoarbete i Eslöv.

Folkhälsoarbetets nya arenor
Hur skapar vi tillväxt utan att tappa någon på vägen?


Eslöv utnämndes till årets folkhälsokommun 2014. Med anledning av detta bjuder Eslövs kommun och Region Skåne in till en konferens den 19 november, i Medborgarhuset i Eslöv.

Under konferensen kommer vi att fokusera på hur folkhälsoarbetet drivs i en tid av förändring. Vi frågar oss exempelvis vad de förändrade villkoren för folkhälsa innebär, hur ett framgångsrikt folkhälsoarbete kan kombineras med insatser för ökad tillväxt och hur socialt hållbara samhällen byggs.

Vi kommer att erbjuda ett program fyllt av möjligheter till nya lärdomar och diskussioner med människor från olika professioner.

Inbjudan och detaljerat program skickas ut efter sommaren. 

Vi hoppas att du vill delta och önskar dig välkommen!

Har du några frågor, kontakta Erika Hjelm: erika.hjelm@eslov.se
 

Johan Andersson                                            Elisabeth Bengtsson                

Kommunstyrelsens ordförande
Folkhälsochef

Eslövs kommun                                              Enheten för folkhälsa och social hållbarhet
Region Skåne