Nynäshamn är
Årets folkhälsokommun 2015

Nu är det officiellt! Nynäshamn är årets folkhälsokommun.

SFFF har följt arbetet i Nynäshamn under många år och det känns riktigt roiligt att vi nu utser Nynäshamn till Årets folkhälsokommun 2015! 

Motiveringen lyder:
”För ett genomtänkt och gediget folkhälsoarbete - med tydligt fokus mot målet att uppnå en jämlik hälsa - som på ett föredömligt sätt knyts samman med arbetet för en hållbar utveckling. Kommunen har en väl utvecklad ”policycirkel” med tydliga mål baserade på kartläggning av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Utöver det antas även en kvalitetssäkrad implementering och en detaljerad och kritisk uppföljning för att formulera nya mål.”
 
Priset, den gyllene moroten, kommer att delas ut till Nynäshamn i samband med konferensen som Kommissionen för jämlikhet i hälsa har i Stockholm den 15 mars.

Frågor besvaras av Jan Linde (jan.linde@folkhalsoarbete.se)