Årets folkhälsokommun 2016 är Mönsterås kommun!

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, utlyser alltsedan 2010 möjligheten att kandidera till Årets folkhälsokommun. 

vensk Förening För Folkhälsoarbete har beslutat att utse Mönsterås kommun till Årets folkhälsokommun för sitt folkhälsoarbete 2016.

Vår motivering:

För att vara en så relativt liten kommun (ca 13 000 invånare) är Mönsterås kommuns folkhälsoarbete både systematiskt och strukturerat och har en tydlig, konkret och praktisk målstruktur kopplat till tydliga rutiner för uppföljning som ger konkreta besked om vad som fungerat bra eller mindre bra. 

Den politiska ledningen av folkhälsoarbetet är väl förankrat i kommunens högsta ledning.

Vi uppskattar särskilt arbetet med hälsan i ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt att
kommunen väl integrerar civilsamhället i sitt folkhälsoarbete.

Vår bedömning avser hur arbetet har bedrivits, och vi kan inte uttala oss om effekterna på
befolkningens hälsa. Den frågan överlåter vi till kommunen själva att svara på.


Grattis Mönsterås!

Frågor besvaras av Jan Linde (jan.linde@folkhalsoarbete.se)