Nytt nummer av tidningen Genus: HÄLSANS VILLKOR

Tidningen Genus ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet. Nya numret av tidningen tittar närmare på hälsa och medicin ur genusperspektiv.

 

Vad bygger ett långt, lyckligt och friskt liv? Hälsovanor och livsval påverkas av synsätt och värderingar, bland annat om kön och sexualitet.

 

Levnadsvanorna hos de tidigare så tydligt separerade kategorierna kvinnor och män närmar sig varandra allt mer. Det påverkar livslängd och livskvalitet. Mest positivt har ökad jämställdhet varit för män, visar forskning. Könstillhörighet och sexuell läggning har betydelse för hälsan, även om klass, social status och utbildning spelar ännu mera roll. Våra föreställningar påverkar våra val, vår självuppfattning och i förlängningen vår egen och andras hälsa. Tidningen Genus handlar denna gång om allt ifrån bemötande inom vården till livslängd, depression, alkoholism och våld.

 

Nu finns Genus nr 1 2012 tema Hälsans villkor på webben - som läsbar pdf via http://genus.gu.se/Publikationer/tidningen-genus/

 

Prenumeration för 100 kr/år beställs via e-post till ekonomitjanst@natverkstan.net. Ange att du vill prenumerera på tidningen Genus, samt namn och adress.

 

Enskilda nummer av tidningen Genus kan beställas kostnadsfritt upp till fem exemplar. För större antal betalar mottagaren porto. Beställningar görs via e-post till inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

 

http://genus.se/meromgenus/teman/halsans+villkor/

Kontakt: Inga-Bodil Ekselius, redaktör för tidningen Genus

Telefon: 031-786 92 34
E-post: inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

 

 

Nyhetsarkiv