Årets folkhälsokommun 2012

SFFF utser Årets Folkhälsokommun 2012. Är det din kommun som arbetar bäst med folkhälsofrågor i Sverige? Vill ni veta hur ni ligger till med erat folkhälsoarbete? Svara på frågorna om kommunalt folkhälsoarbete och skicka in dem till oss. Senast den 10 september behöver vi fått in ert bidrag.

 

Vinnare kommer att presenteras under hösten!

 

Information, formuläret och frågorna hittar ni här eller under fliken Aktiviteter/Årets Folkhälsokommun/Folkhälsokommun 2012.

Nyhetsarkiv