Folkhälsoutbildningar granskade

Högskoleverket har granskat samtliga utbildningar i folkhälsovetenskap som bedrivs vid lärosäten i Sverige. Resultaten visar att kvaliteten överlag är god med några undantag. Positivt utmärker sig Mälardalens högskola, Göteborgs universitet och Umeå universitet där utbildningarna håller Mycket hög kvalitet på kandidat, magister respektive mastersutbildning. Se och jämför resultaten här.

Nyhetsarkiv