Små förändringar efter SFFFs årsmöte

Efter föreningens årsmöte den 13 maj har styrelsens sammansätning ändrats något. Vi häsar Eva Andersson från Umeå välkommen till styrelsen! Vi är nu en stor styrelse på 11 personer som kommer jobba framåt för folkhälsan och folkhälsopolitiken i Sverige. Läs mer under Styrelse. Mer information från årsmötet kommer läggas ut under Om föreningen.

Nyhetsarkiv