Konferenstips: Att styra mot jämlik välfärd och service

SKL anordnar en konferens om att få likvärdig tillgång till välfärd och service oavsett kön, etnicitet, ekonomisk bakgrund med mera. Frågor kring styrning och ledning i dessa frågor diskuteras. Medverkar gör bland annat SKL:s ordförande Anders Knape och Sandra Dahlén som är utbildare i frågor som rör diskriminering, genus och normer. 
  
Tid: 23 oktober 10:00 - 16:00, 2013
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm Karta
Målgrupp: Förtroendevald och tjänsteman inom styrning och ledning för ökad jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Läs mer


 

Nyhetsarkiv