Årets folkhälsokommun är Karlskoga och Degerfors kommuner

Årets folkhälsokommun 2013 är Karlskoga och Degerfors kommuner som samarbetar kring folkhälsoarbetet. Motiveringen lyder:

Ett välorganiserat och, såväl inom som utom den egna organisationen, starkt förankrat folkhälsoarbete, målinriktat och med en jämlik hälsoutveckling i sikte.

Många var det som slogs om årets utmärkelse. Det var jämt i toppen och flera kommuner hade goda chanser. Styrelsen fick lov att kalla till extramöte för att kunna enas om en vinnare.

Priset, den gyllene moroten, delas ut i riksdagen den 27 november av socialutskottets ordförande Anders W Jonsson och vice ordförande Lena Hallengren.

Vi vill tacka alla deltagande kommuner för en fantastisk insats. Vi hoppas att alla kommuerna jobbar vidare och utvecklar sitt folkhälsoarbete. Nästa år kanske det är er tur!

Frågor om Årets folkhälsokommun besvaras av Jan Linde och Eva Järliden.

 

Nyhetsarkiv