SFFF styrelse fokuserar under våren på utveckling

Vid  styrelsens möte i Göteborg den 7-8 februari diskuterades föregående verksamhetsår och styrelsen reflekterade övervad som gått bra och vad som gått mindre bra. Det var inga problem att se tillbaka på mycket gott som förneingen åstadkommit under 2013. Åretsfolkhälsokommun, politikserutbildningar, Folkhälsomagasin och mycket mer kunde läggas till listan på aktiviteter. Men som alltid står föreningen inför nya utmaningar och här blev diskussionerna långa och engagerade. Beslut fattades om att styrelsen fokuserar på utveckling under våren 2014 för att till årsmötet kunna presentera ett förslag på arbetsplan och långsiktig inriktning. Första mötet för våren är idag, 27 februari, och ytterligare två möten är inbokade. Medlemmar som vill lämna synpunkter och inspel uppmamnas maila föreningen på info@folkhalsoarbete.se

Nyhetsarkiv