Vad betyder social hållbarhet för dig? En fråga till Ingemar Åkerlind.

Ingemar Åkerlind är professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola. Såhär tänker han om social hållbarhet.

Hållbar utveckling handlar om hur vi utnyttjar (ekonomi) naturen (ekologi) för att överleva och optimerar våra livsbetingelser (den sociala dimensionen). Social hållbarhet är alltså nära förknippad med de två andra dimensionerna i hållbarhetsbegreppet. Frågan är vad som är en bra social utveckling och för vilka.

I historien finns otaliga exempel på hur rovdrift på natur och människor går hand i hand i jakten på ekonomisk utveckling och profit. Detta märks särskilt under perioder av snabb samhällsförändring som vid dagens globalisering. I de snabbt växande ekonomierna förekommer okontrollerad exploatering av människor och natur. Hos oss försvinner
jobb på grund av kostnaderna för de skyddsnät som byggts upp under lång
tid. För att utvecklingen ska kunna ske på ett socialt hållbart sätt för alla krävs
motkrafter i form av internationella överenskommelser kring miljö, folkhälsa
och arbetarskydd.

Inlägget är en återpublicering från Folkhälsomagasinet nr. 2 2012

Nyhetsarkiv