Konferenstips: Jämlik hälsa och vård

Den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård genomförs i Västerås 19-20 mars 2015. Konferensen erbjuder en fördjupad kunskap om utvecklingen av samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och vård.

Konferensen belyser sociala bakgrundsfaktorer och anpassning av budskap som viktiga be-
ståndsdelar i såväl mötet mellan organisationer som i mötet med patienter för ett fruktsamt samarbete. 

Konferensen presenterar exempel på framgångsrikt arbete på organisationsnivå såväl som i 
möten mellan individer.

Läs mer i inbjudan här nedan. 

Nyhetsarkiv