Hearing om psykisk hälsa

Socialdepartementet och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström har bjudit in till en hearing om psykisk hälsa. Svensk Förening För Folkhälsoarbete finns på plats för att diskutera framtidens utmaningar inom området. Tanken med hearingen är att statsrådet vill ge möjlighet till att få en insikt i det arbete som görs under året, samt ge tillfälle till dialog mellan viktiga aktörer på området.

"Arbetet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa står högt på min och regeringens dagordning. Min förhoppning är att hearingen blir en viktig del av ett konstruktivt samarbete kring dessa frågor", säger Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
 

Nyhetsarkiv