Konferenstips: Social hållbarhet - för alla? Malmö 27-28 maj

Mötesplats social hållbarhet anordnar konferens i Malmö om att minska sociala skillnader i hälsa.

Citerat från inbjudan:
Hur kan vi verka för ett samhälle där alla människors lika värde står i centrum,
där människor lever ett gott liv med god hälsa, känner tillit och är delaktiga i
samhällsutvecklingen?

Genom föredrag, seminarier och workshoppar diskuterar vi hur den sociala
sammanhållningen kan stärkas och hur skillnaderna i hälsa kan minska. Träffa
kollegor från andra organisationer, diskutera erfarenheter och utbyt kunskaper
i arbetet med social hållbarhet.


Läs mer och änmäl dig på www.motesplatssocialhallbarhet.se

Nyhetsarkiv