Välkommen Anna!

Svensk förening för folkhälsoarbete har fått sin första anställda – Anna Liwander – som arbetar med projektansökningar, omvärldsbevakning och administration på föreningen. Anna har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap och en master i global hälsa och har tidigare arbetat med bl.a. kvinnors hälsa, genusfrågor och SRHR.
Hon nås på anna.liwander@folkhalsoarbete.se

Nyhetsarkiv