Stödplattform för migration och hälsa

SFFF’s ledamot, Andreas Vilhelmsson, presenterade idag sitt arbete med prestations- och arbetsförmågebedömningar inom ramen för MILSA – en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa - på MILSAs spridningskonferens i Malmö.

Syftet med MILSA är att fördjupa kunskapen om hälsans betydelse för nyanlända flyktingars möjligheter till integration och etablering på arbetsmarknaden.

MILSA leds gemensamt av Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola med flera samarbetspartners, däribland ”NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne”, en intresseorganisation för den idéburna sektorn. Läs mer om MILSA

Nyhetsarkiv