Social hållbarhet – för alla?

Den 27-28 maj 2015 höll Mötesplats social hållbarhet sin andra konferens Social hållbarhet – för alla? Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen som är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Detta är tänkt att ske genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor. Utgångspunkten är att social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

SFFFs ledamot, Andreas Vilhelmsson, närvarade vid konferensen och summerar här sina tankar:

Under konferensen diskuterade Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten, att det finns hälsoutfall av sociala skillnader som är något mer än enbart socioekonomiska skillnader. Folkhälsoministern Gabriel Wikström fokuserade på regeringens arbete med att minska hälsoklyftorna och tillsättningen av en nationell kommission för jämlik hälsa inom en snar framtid. Kommissionen är tänkt att arbeta under ett par år, ska täcka in alla politikområden, och ska finnas och verka i det omgivande samhället för att engagera och väcka debatt.

Mikael Stigendal, professor i Sociologi och kommissionär i Malmökommission, utmanade publiken genom att diskutera innanförskap och utanförskap, och menade att vi måste komma ihåg att de som diskuterar dessa frågor ofta tillhör innanförskapet och de som debatteras (utanförskapet) är ofta inte delaktiga i diskussionen. Han poängterade att vi alltmer har fått en finansdriven välfärd som leder till ojämlik välfärd. Social hållbarhet, menar han, måste därmed vara hela samhällets utveckling och han nämnde Malmökommissionens två övergripande rekommendationer, att satsa på en social investeringspolitik samt skapa kunskapsallianser, som sätt att göra detta.   

Läs mer om konferensen här

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter