Hearing om framtidens ANDT-politik

Tidigare i veckan blev SFFF inbjudna till en hearing om framtidens ANDT-politik, något som Anna Svensson och Carl Gynne från SFFFs styrelse deltog vid. Det gavs generöst med tid till att framföra SFFFs synpunkter på nuvarande strategi och medskick till den nya. Bland annat så lyfte SFFF vikten av att se ANDT som en del i det generella folkhälsoarbetet och att vi upplever att det ibland blivit lite för mycket särställning gentemot övriga områden. Anna och Carl pratade också om att SFFF företräder många lokala kommunala/landsting/regionala tjänstemän och politiker som kämpar i motvind för frågorna pga bristande intresse hos politiken eller förvaltningarna, otydliga mandat och ledarroller.

Det gavs även möjlighet att ställa frågor till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström där SFFF kopplade till sitt arbete med folkhälsa är politik och frågade om den polarisering vi ser i folkhälsosverige, regioner som springer ifrån andra delar av landet samt hur han som minister ser på folkhälsa generellt kopplat till ANDT.

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter