Har du synpunkter på den framtida inriktningen inom psykisk hälsa?

Den 10 juni kommer delar av SFFFs styrelse att träffa representanter från Socialdepartementet för en dialog om framtida inriktning på området psykisk hälsa. Under detta möte erbjuds SFFF möjlighet att ta upp de perspektiv, utmaningar och lösningar som vi ser som viktiga i det fortsatta arbetet på området. Om du som medlem har tankar och idéer kring detta som du vill att vi ska försöka lyfta under dialogen, vänligen hör av dig till Anna på anna.liwander@folkhalsoarbete.se

Läs mer om Socialdepartementets plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa på PRIO-bloggen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter