Dialogmöte om framtidens arbete med psykisk hälsa

Svensk förening för folkhälsoarbete blev inbjudna till en dialog om framtidens arbete med psykisk hälsa på Socialdepartementet. Tre av föreningens styrelsemedlemmar, Jan Linde, Anna Svensson och Andreas Vilhelmsson, deltog i dialogen tillsammans med bland annat representanter från PRIO-samordningen. Under mötet gavs möjlighet att reflektera över utmaningar, behov och möjliga lösningar inom psykisk hälsa.

Föreningen lyfte behovet av förebyggande arbete på samhällsnivå och vikten av att ge stöd till grupper som är särskilt utsatta. Särskilt betonades möjligheter att involvera den idéburna sektorn som viktiga aktörer i detta arbete. Det gäller såväl de stora studieförbunden som mindre föreningar som fyller ett viktigt socialt sammanhang för många.

Föreningen fick även på plats inbjudan om att delta i ett uppföljande internat den 24-25 augusti om den framtida inriktningen på området psykisk hälsa, med fokus på förebyggande insatser. Föreningen planerar att delta med en representant.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter