Hej Andreas!

Den här veckan introducerar vi SFFFs nya styrelseledamot, Andreas Vilhelmsson, som har flerårig erfarenhet av folkhälsoarbete från såväl Folkhälsomyndigheten som Lunds universitet och Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Andreas disputerade 2014 med sin avhandling “A pill for the ill? Depression, medicalization and public health” och har sedan dess främst arbetat med forskning vid avdelningen för Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet vid sidan om sitt styrelseuppdrag på SFFF. Här svarar Andreas på några frågor om folkhälsoarbete:

Vad betyder folkhälsoarbete för dig?
Folkhälsoarbete för mig innebär att på samhällsnivå systematiskt arbeta för att främja hälsan i en befolkning, med hänsyn tagen till att hälsan ska vara jämlikt fördelad och hållbar på sikt. Det innefattar ofta ett globalt synsätt och innefattar att arbeta förebyggande och med ett långsiktigt perspektiv.

Vad vill du åstadkomma under din tid som styrelseledamot i SFFF?
Folkhälsoarbetet i Sverige och även globalt står inför ett antal utmaningar i form av ökad ojämlikhet i hälsa och psykisk ohälsa, men även mer övergripande utmaningar i form av klimatförändring. Jag vill vara med och föra fram medlemmarnas åsikter och genom föreningen vara med och påverka det framtida arbetet kring dessa och andra folkhälsorelaterade frågor. I och med den nya regeringen gör man ett "omtag" kring många delar av folkhälsopolitiken och här har föreningen en stor möjlighet att vara med och påverka. 

Har du några tips till de som vill bli mer engagerade i folkhälsoarbete?
Självfallet ser jag gärna att att fler går med i SFFF så att vi gemensamt kan fungera som en stark röst i folkhälsopolitiken,nmen även att fler söker sig till de folkhälsovetenskapliga utbildningarna, både på grund- och påbyggnadsnivå. Det är även viktigt att engagera sig i olika folkhälsoinitiativ och NGOs och då gärna med ett globalt perspektiv. Genom sociala medier har den enskilde individen en stor möjlighet att vara med och påverka.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter