Folkhälsa är politik - Politikerutbildningen för folkhälsopolitiker

Våra politikerutbildningar Folkhälsa är politik har vi genomförts sedan 2002. Vi har utbildat i minst hälften av kommunerna och i alla landsting/regioner. 

Nu gör vi en ny storsatsning med stöd av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med studieförbundet NBV. Utbildningen handlar om det politiska uppdraget att värna befolkningens hälsa och att fördela den goda hälsan till alla i hela befolkningen.

Nu går det att boka utbildningar för året. Kontakta Jan Linde och läs mer under SFFF Utbildning.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter