Årsmöte SFFF 22 mars i samband med Hälsovetardagarna i Uppsala

I samband med Hälsovetardagarna kallar Svensk förening för folkhälsoarbete alla medlemmar till Årsmöte 2018.  Årsmötet hålls klocka 17.00 den 22 mars i NBVs lokaler på Bangårdsgatan 13 i Uppsala. 

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka utformningen av föreningens arbete, styrelsens sammansättning, lägga motioner om andra inriktningar för föreningens arbete. På plats kommer styrelsen för föreningen att svara på frågor, redovisa verksamhetsberättelse och bokslut för den gångna verksamhetsperioden samt informera om kommande verksamhet och budget. Som medlem i föreningen är din röst viktig!

SFFF är medarrangör till Hälsovetardagarna 2018 som pågår 22-23 mars. Som medlem i SFFF har du rabatt på deltagaravgiften till Hälsovetardagarna 2018. 
Anmälan och mer information: http://www.srat.se/Kalender/2018/halsovetardagarna-2018/ 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter