Årets folkhälsokommun 2018 är Uppsala!

Styrelsen för Svensk Förening För Folkhälsoarbete har beslutat att tilldela Uppsala kommunutmärkelsen Årets folkhälsokommun 2018.

Styrelsens motivering:
Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att få utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018.

Priset utdelas i samband med Hälsovetardagarna 22 - 23 mars i Uppsala.

Frågor besvaras av:
Jan Linde, ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF) Tel: 070 588 65 84
E-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter