Almedalen 2008.

Tisdag 8 juli

Regeringen ingår överenskommelse med idéburna organisationer.  

Seminarium klockan 10.00 -12.00, Högskolan på Gotland, sal B 23

Jan Linde, projektledare Västra Götaland 
Peter Örn, regeringens utredare 

 

Vi vet att det är bra för hälsan att engagera sig ideellt. Nu har det också blivit extra viktigt för samhället. Regeringen ser en ny utmaning i vidgad samverkan med ideella krafter. Men varför sker det? Skall de ideella ersätta de professionella? Är det särskilt viktigt med sociala organisationer? 

 

Tisdag 8 juli

Frivillighet bra för folkhälsan

Socialt kitt och känselspröt

Organiserat frivilligt arbete - om frivilligcentraler Norrköpings kommun

Seminarium klockan 13.00 -15.00, Högskolan på Gotland, sal B 23 

Ewa Jonsson, utredare, Statens Folkhälsoinstitutet 
Signe Isaksson, frivilligstrateg, Norrköpings kommun 
Christer Jilder, utvecklingschef, Umeå kommun  

 

Onsdag 9 juli

Folkhälsoarbete för hållbar utveckling 

Seminarium kl 10:00 - 12:00, Högskolan på Gotland, sal B 23
Hur ska vi begripa begreppen hållbarhet, utveckling, tillväxt och folkhälsa, Marlen Ljusberg, Statens folkhälsoinstitut
Välfärdsbokslut som hållbarhetsmätare, Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun

 

Folkhälsoarbete för hållbar utveckling och tillväxt

Vad menar vi med det? Vad är målet? Vad säger forskningen? 
Folkhälsan är en viktig förutsättning för lokal utveckling, företagande och ett hållbart samhälle. Vi kan alltså se insatser för folkhälsan som investeringar. Vilka verksamheter, metoder och verktyg, program och styrsystem finns? Jag kan inte som Bernt, ge rättvisa åt de bitvis ganska tunga vetenskapliga delarna i rapporten. Utan kommer att referera till resultat från den aktuella rapporten, men även andra. Och väva ihop det på mitt eget vis. 
Rapporten heter;"Hälsa och ekonomisk tillväxt - kunskapsöversikt över sambandet mellan hälsa och eknomisk tillväxt samt synpunkter på hälsa i ett regionalt utvecklingsperspektiv". A2008:02
Författare; Kenth Hermansson och Bernt Lundgren.

 

 

Onsdag 9 juli

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Seminarium kl 13.00 - 15.00, Högskolan på Gotland, sal B 23
Ett paradigmskifte i vården? Samtal om folkhälsoarbetets möjligheter i vårdsektorn. Kan vi få in ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv i en tyngd hälso- och sjukvård. Blir vården effektivare, kan ett hälsofrämjande arbetssätt ge resurser för andra insatser eller finns det en reell besparingspotential i ett nytt arbetssätt? Finns det några riktigt goda exempel? Vilka förutsättningar behövs?
Margareta Kristenson, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer och Ann Stokland, Kungälvs sjukhus, Västra Götalandsregionen

 

 

Onsdag 9 juli

Folkhälsoutmärkning!? Vad utmärker en "folkhälsokommun? 

Mat, mingel och samtal Strand hotell, matsalen. Start kl 18.00

 

Samtal om folkhälsoarbetets möjligheter och "En förnyad folkhälsopolitiken (prop 2008/09:110). Folkhälsoarbete ska ge viktiga förutsättningar för goda levnadsvillkor, god hälsa och hållbar utveckling. Hur kan vi investera långsiktigt över budgetår och mandatperioder. Kom och diskutera med Svensk förening för folkhälsoarbete och Statens folkhälsoinstitut om hur vi ska utveckla folkhälsoarbetet. Inger Nilsson, ordförande nationella Healthy Cities-nätverket deltar. Samtal med politiker och andra intresserade under ledning av Jan Linde, ordf Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) och Nina Fållbäck-Svensson, Statens folkhälsoinstitut.

 

 

Torsdag 10 juli

Arbetsliv och hälsa 

Seminarium kl 10:00 - 12:00, Högskolan på Gotland, sal B 23
Hälsa och framtid - Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag, Peter Bergman, Karolinska institutet och Marianne Parmsund, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting
Friskt vågat, hälften vunnet, Anette Johansson, personalchef, hemvårdsförvaltningen och Anna Nilsson, hälsokonsulent, Halmstads kommun

 

Företag som satsar på sina medarbetares hälsa har mycket att vinna. Det visar resultaten från Hälsa och framtid - ett gränsöverskridande forskningsprojekt som tagit fram vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. Kom och lyssna vilka slutsatser man drar i fyra rapporter. 

 

 

Torsdag 10 juli

Satsa tidigt, satsa främjande och förebyggande, satsa på barnen 

Seminarium kl 13.00 - 15.00, Högskolan på Gotland, sal B 23
Hur barn och ungdomar mår är en spegel på samhället utveckling. Hur hänger fysisk och psykisk hälsa ihop med barn och ungdomars villkor och levnadsvanor? Hur kan vi skapa en god jordmån för psykiska hälsa? Hur kan vi motverka att barn mår dåligt? Hur får vi med barn och ungdomars egna synpunkter för förbättrad hälsa.
Lena Nyberg, Barnombudsmannen (BO), Lisa Modée, utredare Ungdomsstyrelsen och Rädda Barnens Ungdomsförbund. 

 

Torsdag 10 juli

Barns psykiska hälsa/ohälsa - Mingel och mat med start kl 18:00

Mat, mingel och samtal Strand hotell, matsalen. Start kl 18.00

 

Samtal om barns hälsa i ett barnrättsperspektiv? Vad ska vi göra för att våra barn och ungdomar ska må bra och att färre barn ska bli utsatta barn. . Hur får unga själva vara med och påverka sin rätt till god hälsa. 

Medverkande: Lena Nyberg, Barnombudsmannen (BO), Lisa Modée, utredare Ungdomsstyrelsen, Rädda Barnens ungdomsförbund och Anders Carlgren, Fryshuset.

Tidigare program: