Almedalen 2009.

Ung och deppig - en svensk gåta

Svenska ungdomar mår allt sämre psykiskt - sämst i Norden och sämre än många jämnåriga i andra EU-länder. De har psykosomatiska symtom. Svårt att sova. Känner sig nere. Har tappat livslusten. Läkarna Carl Lindgren och Frank Lindblad analyserar problemet och dess orsaker i boken "Välfärdslandets gåta - varför mår barnen inte lika bra som de har det?" Journalisten Maria Carling har under våren skrivit en uppmärksammad artikelserie, "Helt sjukt", i Svenska Dagbladet utifrån liknande tankar. Hon är också den som har introducerat begreppet "curlingföräldrar" i Sverige. Barn- och ungdomspsykiatern Frank Lindblad och SvD-journalisten Maria Carling diskuterar vad dessa problem kan lära oss om samhället och vad vi kan göra åt dem.

 

Ungdomar och hälsa

Ungdomar och hälsa- Trots alla larmrapporter, varför är debatten så tyst om ungdomars hälsa? Vad är viktigt för ungdomar själva? Hur blir man tagen på allvar? Politiska ungdomsförbunden, bostad.nu och Rädda barnens ungdomsförbund.

 
Medverkar gör politiskt sakkunnig i ungdomsfrågor, Ylva Martens, Barnen i P1, Gunnar Åberg SFFF, Politiska ungdomsförbunden, bostad.nu samt Rädda Barnens ungdomsförbund. Seminarieledare Jan Linde

 


Debatt! Är vårdval ett hälsoval?

Medverkar gör Ylva Johansson, vice ordförande Socialutskottet (S), Tobias D Nilsson, Politiskt sakkunnig, Socialdepartementet, Anne Carlsson Ordf. Reumatikerförbundet samt representanter från Allians för hälsa! Moderator: Mattias Lundberg
Arrangör: Allians för hälsa (Vårdförbundet, Sjukgymnastförbundet, Nätverket hälsofrämjande sjukhus och Svensk Förening För Folkhälsoarbete)

 

Nattbio - Kultur är hälsa!

Kultur är hälsa! Svensk Förening för Folkhälsoarbete och Våra Gårdar bjuder på nattbio med kultfilmen "Heftig o begeistred" kl. 23.00.

 

Är vårdval ett hälsoval?- Regionala aspekter

Representanter från Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen belyser hur regioner/landsting planerar för och inför vårdval och vilka konsekvenser detta medför i folkhälsoarbetet. Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer medverkar. Seminarieledare Jan Linde

 

Årets folkhälsokommun - SEMINARIUM

14 kommuner har anmält sitt intresse att bli 2009 års folkhälsokommun. Det är första gången som Svensk förening ör folkhälsoarbete utser en folkhälsokommun i Sverige och det sker på Almedalsveckan. På seminariet kommer tre av kommunerna att få presenteras sitt arbete. Seminarieledare Jan Linde.

 

Årets folkhälsokommun - PRISUTDELNING

Se vem som blev årets folkhälsokommun 2009. Det är första gången som Svensk förening ör folkhälsoarbete utser en folkhälsokommun i Sverige och det sker på Almedalsveckan. Priset delas ut på Donners Plats klockan 18.00. Prisutdelare Jan Linde ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete.

Tidigare program:

Vi fokuserar, vi inspirerar, vi samverkar - för en bättre folkhälsa!


Allians för hälsa i Almedalen 2009 är ett samarbete mellan Vårdförbundet, Sjukgymnastförbundet, Nätverket hälsofrämjande Sjukhus och andra vårdorganisationer och Svensk förening för folkhälsoarbete.