Almedalen 2010.

Ung, arbete och hälsa - hur hänger det ihop och hur ser det ut i Sverige?

Ungdomsarbetslöshet och ohälsa. Hur fungerar ungdomars övergång från gymnasium till arbetsliv i kommunerna? Hur påverkar arbetslöshet ungdomars hälsa? Vi presenterar en färsk rapport och för ett samtal med Fryshuset, Folkhälsoinstitutet, SKL, politiker och andra intresserade.

Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Fryshuset

 

Medverkande:

Alexandru Panican Socialhögskolan i Lund,  Anna Bessö Folkhälsoinstitutet

Johan Oljeqvist VD Fryshuset, Karin Karlsbro (fp), stabschef och politiskt sakkunnig Integrations & jämställdhetsdepartementet

Moderator: Magnus Liljegren SFFF

 

 

Den onödiga ohälsan - funktionshinder ett folkhälsoproblem!

Drygt en miljon människor i arbetsför ålder har ett funktionshinder. I en rapport visar FHI att funktionshindrade har sämre hälsa - ett folkhälsoproblem. Handisam har uppdraget att arbeta med frågan. Vi tar upp rapporten, ett konkret projekt "Gränslöst ledarskap" och samtalar om den onödiga ohälsan.

Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Handisam

 

Medverkande:

Ingrid Burman Handikappförbunden, Ewy Thörnqvist Handisam,

Magnus Wimmercrantz Folkhälsoinstitutet, Elever och ledare från projektet Gränslöst Ledarskap Umeå

Moderator: Jan Linde

 

Civilsamhället och folkhälsan - tredje sektorns roll som motor i hälsa och ekonomi

Ideellt arbete är hälsofrämjande för individen och lönsamt för samhället. Den sociala ekonomin växer med sociala entreprenörer och tredje sektorn. Ser vi folkrörelsesverige 2.0? Finns faror med ökat ansvar för den ideella sektorn? Välkommen att diskutera framtidens idella arbete med oss!

Svensk Förening för Folkhälsoarbete - SFFF

 

Medverkande:

Erik Wagner, Sektor 3, Kajsa Lind vice VD Cirkus Cirkör, Anna Carlstedt - Forum för frivilligt socialt arbete och ordf. IOGT/NTO, Sara Damber verksamhetschef Playing for Change

Moderator: Jan Linde Ordförande SFFF

 

Delaktighet och inflytande - ett viktigt mål för folkhälsan

Botkyrka - årets folkhälsokommun 2009 berättar om året som gått samt om kommunens långsiktiga arbete med att involvera alla - medborgare, brukare, föreningar, medarbetare - att känna delaktighet och inflytande. Folkhälsa som ett mål i sig och ett medel för andra mål

Svensk Förening för Folkhälsoarbete - SFFF, Botkyrka Kommun

 

Medverkande:

Botkyrka kommun: Tuva Lund (s)ledamot folkhälsokommitten,

Elisabeth Skoog folkhälsosamordnare, Hanna Lind Folkhälsosamordnare,

Moderator: Eva Järliden SFFF

 

Hälsoekonomi som verktyg i den politiska processen - kan man lita på underlagen?

Hälsoekonomiska underlag är ständigt efterfrågade. Inte minst gäller detta på folkhälsoområdet. Men varför är det så svårt att få fram underlag som pekar på vinster av förebyggande insatser och kan man lita på de underlag som kommer fram? Presentationer av nya satsningar följs av debatt. Välkomna!

Svensk förening för folkhälsoarbete - SFFF, Nätverket Uppdrag Hälsa

 

Medverkande:

Ilija Batjlan (s) landstingsråd Stockholm, Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) Kommunalråd Malmö, Sarah Wamala Folkhälsoinstitutet, Birger Forsberg – Svensk Förening För Hälsoekonomi/SHEA

Moderator: Magnus Liljegren SFFF

 

Spara pengar på äldres hälsa - utan att dra ner!

Andelen äldre i befolkningen ökar liksom kostnader för ohälsa . Men att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor. Vi presenterar lokala, regionala och nationella initiativ och bjuder in till samtal; Hur främjar vi äldres hälsa?

 

Medverkande:

Åse Enkvist Västra Götaland Åldrandet behöver inte påverka hälsan, Kjell Gustavsson Skara kommun har en idé om äldres hälsa,  Emmy Nilsson Folkhälsoinstitutet Det är aldrig för sent, Eleanor Bodel Kultur för seniorer Umeå Kommun

Moderator: Jan Linde SFFF

 

Nattbio - Visning av succéfilmen "Sebbe"

Vi visar filmen "Sebbe" och sätter fokus på ungdomars livsvillkor. Sebbe är 15 år och nästan man. Han bor med sin mamma i en lägenhet som är alldeles för trång. Sebbe gör sitt bästa. Han slår aldrig tillbaka. Han älskar sin mamma för att han inte kan annat. Välkomna på gratis nattbio!

Svensk Förening för Folkhälsoarbete - SFFF, Fryshuset, Våra Gårdar, IOGT-NTO

Tidigare program:

Under Almedalen 2010 bloggade Katrin, Malin och Magnus från föreningen om hur arbetet gick och de olika seminarierna. Du kan läsa rapporteringen på vår gamla blogg, klicka här.