Studerar du folkhälsa?

Studenter medverkar i Almedalen. Studenter medverkar i Almedalen.

Är du student inom folkhälsoområdet? Då är SFFF en förening för dig!

 

Folkhälsoområdet är brett och utbildningar ges av flertalet universitet, högskolor och folkhögskolor i Sverige. SFFF har kontakter med flertalet av dessa lärosäten och arbetar aktivt för folkhälsoutbildningarnas kvalitet och för att färdigutbildade studenters kompetens ska tas tillvara i samhället.

 

Som studentmedlem hos SFFF får du:

 

  • Folkhälsomagasinet två gånger per år
  • Möjlighet att delta på av föreningen arrangerade konferenser och seminarium
  • Möjligheten att medverka i föreningens utbildningar
  • Tillgång till ett nätverk inom folkhälsoarbete
  • Chansen att engagera dig i föreningen och få erfarenheter av folkhälsoarbete

 

Vill du bli medlem? Läs mer här.

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde. Vetenskapen studerar livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens, arbetslivets och hälsosystemets betydelse för befolkningens hälsa. Det handlar om hur man kan kartlägga, analysera och påverka dessa faktorer.

 

Folkhälsoarbete bedrivs på alla nivåer i samhället ochinom såväl offentliga som privata och ideella organisationer.

 

Efter en utbildning i folkhälsa finns arbete inom kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata företag. Arbetet kan antingen vara så brett att det handlar om folkhälsn i stort eller fokuserat på någon eller några av hälsans bestämningsfaktorer, främst på strukturell nivå.