Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2012

Prisutdelare, pristagarer och Moroten. Prisutdelare, pristagarer och Moroten.

Svensk Förening För Folkhälsoarbete har utsett Malmö stad till 2012 års folkhälsokommun. Läs mer om prisutdelnignen och motiveringen till utnämningen HÄR.  

Dagens Medicin anordnar den 10 oktober ett seminarium om livsstil och folkhälsa där sjukdomsförebyggande och preventiva insatser inom sjukvården diskuteras. Dagen bjuder på praktisk vägledning inom området och avslutas med en paneldiskussion där SFFFs engen Anna Svensson medverkar. Paneldiskussionens handlar om Vem ska ta ansvar för hur vi lever och mår?

 

Läs mer om dagen på Dagens Medicin

 

 Datum: 10 oktober

Tid: 09.00-16.30

Plats: Stockholm, Bonnier Conference Center, Torsgatan 21

Anmälan: Klicka här

Insamlingen av bidrag är nu avslutad. Alla bidrag ska bedömmas och en vinnare koras. Vi återkommer under hösten med detta.

 

Frågor? Kontakta någon i styrelsen.

Högskoleverket har granskat samtliga utbildningar i folkhälsovetenskap som bedrivs vid lärosäten i Sverige. Resultaten visar att kvaliteten överlag är god med några undantag. Positivt utmärker sig Mälardalens högskola, Göteborgs universitet och Umeå universitet där utbildningarna håller Mycket hög kvalitet på kandidat, magister respektive mastersutbildning. Se och jämför resultaten här.

SFFF utser Årets Folkhälsokommun 2012. Är det din kommun som arbetar bäst med folkhälsofrågor i Sverige? Vill ni veta hur ni ligger till med erat folkhälsoarbete? Svara på frågorna om kommunalt folkhälsoarbete och skicka in dem till oss. Senast den 10 september behöver vi fått in ert bidrag.

 

Vinnare kommer att presenteras under hösten!

 

Information, formuläret och frågorna hittar ni här eller under fliken Aktiviteter/Årets Folkhälsokommun/Folkhälsokommun 2012.

Samtliga medlemmar inbjuds till årsmöte den 7 juni 2012 klockan 16.00 på IOGT-NTO Gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm.

 

Här finner ni årsmöteshandlingarna.

 

Anmäl gärna deltagande till info@folkhalsoarbete.se

 

 

Vi vill veta vad du tycker om oss! Dina åsikter är viktiga för vår verksamhet och vad vi ska inrikta oss på.

 

Här kan du ladda ner medlemsenkäten som ett worddokument, fyll i den och bifoga i ett mail till info@folkhalsoarbete.se eller skicka den med post till: Svensk förening för folkhälsoarbete, Box 124, 435 23 Mölnlycke.

 

Har du frågor? Kontakta någon av oss!

 

Maria Pihlblad, sekreterare, pihlbladmaria@gmail.com

Eva Järliden, vice ordförande, eva.jarliden@orebro.se

Malin Sturk webbansvarig, malin.sturk@gmail.com 

Svensk Förening För Folkhälsoarbete planerar en kurs för de som vill engagera sig i projektet Folkhälsa är politik det kommande året. Du kan vara organisatör, medverkande eller kan se dig själv som föreläsare/kursledare.

 

Kursen planeras till Stockholm den 7 juni mellan 09-15.00. Lokalen är IOGT-NTO Gården som ligger mycket nära SJ. Anmälan görs till Jan Linde.  

 

Är du eller någon kollega intresserad är ni välkomna att anmäla intresse. Svara gärna på detta mailet. Om du vill sprida kunskap om projektet eller föreningen kan du använda dokumentet som finns här.  

 

Hälsningar

Janne Linde

Telefon: 0705 88 65 84

E-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se

Tidningen Genus ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet. Nya numret av tidningen tittar närmare på hälsa och medicin ur genusperspektiv.

 

Vad bygger ett långt, lyckligt och friskt liv? Hälsovanor och livsval påverkas av synsätt och värderingar, bland annat om kön och sexualitet.

 

Levnadsvanorna hos de tidigare så tydligt separerade kategorierna kvinnor och män närmar sig varandra allt mer. Det påverkar livslängd och livskvalitet. Mest positivt har ökad jämställdhet varit för män, visar forskning. Könstillhörighet och sexuell läggning har betydelse för hälsan, även om klass, social status och utbildning spelar ännu mera roll. Våra föreställningar påverkar våra val, vår självuppfattning och i förlängningen vår egen och andras hälsa. Tidningen Genus handlar denna gång om allt ifrån bemötande inom vården till livslängd, depression, alkoholism och våld.

 

Nu finns Genus nr 1 2012 tema Hälsans villkor på webben - som läsbar pdf via http://genus.gu.se/Publikationer/tidningen-genus/

 

Prenumeration för 100 kr/år beställs via e-post till ekonomitjanst@natverkstan.net. Ange att du vill prenumerera på tidningen Genus, samt namn och adress.

 

Enskilda nummer av tidningen Genus kan beställas kostnadsfritt upp till fem exemplar. För större antal betalar mottagaren porto. Beställningar görs via e-post till inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

 

http://genus.se/meromgenus/teman/halsans+villkor/

Kontakt: Inga-Bodil Ekselius, redaktör för tidningen Genus

Telefon: 031-786 92 34
E-post: inga-bodil.ekselius@genus.gu.se

 

 

Under våren kommer du få hem ett rykande hett Folkhälsomagasin fyllt med spännande folkhälsonyheter, repotage, infomration och mycket mer!

Idag är äntligen vår nya webbplats klar.  Vi hoppas att allt ska fungera och att du som besöker oss på nätet finner de nya sidorna mer informativa och lättnavigerade. Vi har även passat på att uppdatera material och skapat ett forum för våra medlemmar.