Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2012 > 09

Dagens Medicin anordnar den 10 oktober ett seminarium om livsstil och folkhälsa där sjukdomsförebyggande och preventiva insatser inom sjukvården diskuteras. Dagen bjuder på praktisk vägledning inom området och avslutas med en paneldiskussion där SFFFs engen Anna Svensson medverkar. Paneldiskussionens handlar om Vem ska ta ansvar för hur vi lever och mår?

 

Läs mer om dagen på Dagens Medicin

 

 Datum: 10 oktober

Tid: 09.00-16.30

Plats: Stockholm, Bonnier Conference Center, Torsgatan 21

Anmälan: Klicka här

Insamlingen av bidrag är nu avslutad. Alla bidrag ska bedömmas och en vinnare koras. Vi återkommer under hösten med detta.

 

Frågor? Kontakta någon i styrelsen.

Högskoleverket har granskat samtliga utbildningar i folkhälsovetenskap som bedrivs vid lärosäten i Sverige. Resultaten visar att kvaliteten överlag är god med några undantag. Positivt utmärker sig Mälardalens högskola, Göteborgs universitet och Umeå universitet där utbildningarna håller Mycket hög kvalitet på kandidat, magister respektive mastersutbildning. Se och jämför resultaten här.