Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2013

På onsdagen delades priset till årets folkhälsokommun ut till Karlskoga och Degerfors kommuner. Utdelningen skedde på Riksdagshuset i Stockholm och prisutdelare var socialutskottets ordförande Anders W Johansson och vice ordförande Lena Hallengren.

På bilden ser ni de glada pristagarna och prisutdelarna: Eje Gustavsson från Degerfors, Eva Järliden Svensk Förening För Folkhälsoarbete, Lena Hallengren vice ordförande i socialutskottet, Christina Gustavsson, Karlskoga och den gemensamma folkhälsonämndens ordförande, Anders W Jonsson ordförande i socialutskottet, Ulrika Lindgren förvaltningschef, Cecilia Ljung gemensam folkhälsostrateg och Annelie Bramvehl, Karlskoga.
Foto Hanna Östberg

Årets folkhälsokommun 2013 är Karlskoga och Degerfors kommuner som samarbetar kring folkhälsoarbetet. Motiveringen lyder:

Ett välorganiserat och, såväl inom som utom den egna organisationen, starkt förankrat folkhälsoarbete, målinriktat och med en jämlik hälsoutveckling i sikte.

Många var det som slogs om årets utmärkelse. Det var jämt i toppen och flera kommuner hade goda chanser. Styrelsen fick lov att kalla till extramöte för att kunna enas om en vinnare.

Priset, den gyllene moroten, delas ut i riksdagen den 27 november av socialutskottets ordförande Anders W Jonsson och vice ordförande Lena Hallengren.

Vi vill tacka alla deltagande kommuner för en fantastisk insats. Vi hoppas att alla kommuerna jobbar vidare och utvecklar sitt folkhälsoarbete. Nästa år kanske det är er tur!

Frågor om Årets folkhälsokommun besvaras av Jan Linde och Eva Järliden.

 

Det är som vanligt en hård och jämn kamp mellan kandidaterna i Årets folkhälsokommun. Styrelsen har i dagarna extra samanträde för att utse en vinnare. Spännande och jämt är det! Årets folkhälsokommun kommer att presenteras allra senast i december.

Sista svarsdagen har passerats och nu påbörjar vi arbetet med att utse årets folkhälsokommun. Många fina ansökningar har kommit in och det blir som vanligt ett hårt jobb för juryn att utse en vinnare. 

Mer information kommer att publiceras på hemsidan och skickas per e-post till de kommuner som skickat in en ansökan. 

Vi vill redan nu tacka alla som skickat in ett bidrag till Årets folkhälsokommun 2013!

Den 30 september är sista dagen att skicka in en ansökan till årets folkhälsokommun. All information som behövs för att ansöka hittar du under fliken Årets folkhälsokommun. Ta chansen att vinna den Gyllene moroten! 

SKL anordnar en konferens om att få likvärdig tillgång till välfärd och service oavsett kön, etnicitet, ekonomisk bakgrund med mera. Frågor kring styrning och ledning i dessa frågor diskuteras. Medverkar gör bland annat SKL:s ordförande Anders Knape och Sandra Dahlén som är utbildare i frågor som rör diskriminering, genus och normer. 
  
Tid: 23 oktober 10:00 - 16:00, 2013
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm Karta
Målgrupp: Förtroendevald och tjänsteman inom styrning och ledning för ökad jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Läs mer


 

Efter föreningens årsmöte den 13 maj har styrelsens sammansätning ändrats något. Vi häsar Eva Andersson från Umeå välkommen till styrelsen! Vi är nu en stor styrelse på 11 personer som kommer jobba framåt för folkhälsan och folkhälsopolitiken i Sverige. Läs mer under Styrelse. Mer information från årsmötet kommer läggas ut under Om föreningen.

En seminariedag den 22 maj i Luleå om att vara äldre!

 

Medverkar gör bland andra: Gunnar Ågren, fd generaldirektör Statens Folkhälsoinstitut och Gertrud Åström, jämställdhetsexpert

 

Anmälan senast 10 maj! Mer infromation hittar du här!

 

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) anordnar en konferens om socialhållbarhet och för minskade skillnader i hälsa den 22 mars på Älvsjömässan i Stockholm. Medverkar gör bland andra professor Sir Michael Marmot.

 

Konfernsen ska både inspirera och presentera konkreta verktyg för att stärka social hållbarhet och minska skillander i hälsa. Läs mer HÄR!

13-14 maj anordnar FHI en konferens om folkhälsopolitiken i Sverige. Det är nu 10 år sedan folkhälsopolitikens 11 målområden beslutades i riksdagen och på konferensen ges tillfälle att reflektera över folkhälsopolitikens påverkan på folkhälsoarbetet.

 

SFFF kommer givetvis finnas representerade under konferensen. Läs mer om konferensen HÄR och träffa oss sedan på konferensen!

I juni 2013 genomförs den sjunde Nordic Health Promotion Research Conference. Temat för konferensen är Health in Everyday Settings: Opportunities and Challenges.

 

Mer information hittar ni på  www.hive.no/nhprc