Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2013 > 02

SKL (Sveriges kommuner och landsting) anordnar en konferens om socialhållbarhet och för minskade skillnader i hälsa den 22 mars på Älvsjömässan i Stockholm. Medverkar gör bland andra professor Sir Michael Marmot.

 

Konfernsen ska både inspirera och presentera konkreta verktyg för att stärka social hållbarhet och minska skillander i hälsa. Läs mer HÄR!

13-14 maj anordnar FHI en konferens om folkhälsopolitiken i Sverige. Det är nu 10 år sedan folkhälsopolitikens 11 målområden beslutades i riksdagen och på konferensen ges tillfälle att reflektera över folkhälsopolitikens påverkan på folkhälsoarbetet.

 

SFFF kommer givetvis finnas representerade under konferensen. Läs mer om konferensen HÄR och träffa oss sedan på konferensen!