Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2013 > 05

Efter föreningens årsmöte den 13 maj har styrelsens sammansätning ändrats något. Vi häsar Eva Andersson från Umeå välkommen till styrelsen! Vi är nu en stor styrelse på 11 personer som kommer jobba framåt för folkhälsan och folkhälsopolitiken i Sverige. Läs mer under Styrelse. Mer information från årsmötet kommer läggas ut under Om föreningen.