Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2013 > 09

Den 30 september är sista dagen att skicka in en ansökan till årets folkhälsokommun. All information som behövs för att ansöka hittar du under fliken Årets folkhälsokommun. Ta chansen att vinna den Gyllene moroten! 

SKL anordnar en konferens om att få likvärdig tillgång till välfärd och service oavsett kön, etnicitet, ekonomisk bakgrund med mera. Frågor kring styrning och ledning i dessa frågor diskuteras. Medverkar gör bland annat SKL:s ordförande Anders Knape och Sandra Dahlén som är utbildare i frågor som rör diskriminering, genus och normer. 
  
Tid: 23 oktober 10:00 - 16:00, 2013
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm Karta
Målgrupp: Förtroendevald och tjänsteman inom styrning och ledning för ökad jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Läs mer