Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2013 > 11

På onsdagen delades priset till årets folkhälsokommun ut till Karlskoga och Degerfors kommuner. Utdelningen skedde på Riksdagshuset i Stockholm och prisutdelare var socialutskottets ordförande Anders W Johansson och vice ordförande Lena Hallengren.

På bilden ser ni de glada pristagarna och prisutdelarna: Eje Gustavsson från Degerfors, Eva Järliden Svensk Förening För Folkhälsoarbete, Lena Hallengren vice ordförande i socialutskottet, Christina Gustavsson, Karlskoga och den gemensamma folkhälsonämndens ordförande, Anders W Jonsson ordförande i socialutskottet, Ulrika Lindgren förvaltningschef, Cecilia Ljung gemensam folkhälsostrateg och Annelie Bramvehl, Karlskoga.
Foto Hanna Östberg

Årets folkhälsokommun 2013 är Karlskoga och Degerfors kommuner som samarbetar kring folkhälsoarbetet. Motiveringen lyder:

Ett välorganiserat och, såväl inom som utom den egna organisationen, starkt förankrat folkhälsoarbete, målinriktat och med en jämlik hälsoutveckling i sikte.

Många var det som slogs om årets utmärkelse. Det var jämt i toppen och flera kommuner hade goda chanser. Styrelsen fick lov att kalla till extramöte för att kunna enas om en vinnare.

Priset, den gyllene moroten, delas ut i riksdagen den 27 november av socialutskottets ordförande Anders W Jonsson och vice ordförande Lena Hallengren.

Vi vill tacka alla deltagande kommuner för en fantastisk insats. Vi hoppas att alla kommuerna jobbar vidare och utvecklar sitt folkhälsoarbete. Nästa år kanske det är er tur!

Frågor om Årets folkhälsokommun besvaras av Jan Linde och Eva Järliden.

 

Det är som vanligt en hård och jämn kamp mellan kandidaterna i Årets folkhälsokommun. Styrelsen har i dagarna extra samanträde för att utse en vinnare. Spännande och jämt är det! Årets folkhälsokommun kommer att presenteras allra senast i december.