Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2014

År 2013 var det Karlskoga och Degerfors som premierades för sitt folkhälsoarbete. Vem tar chansen i år?  

Nu är ansökningstiden slut och en process pågår för att utse vinnaren av Årets folkhälsokommun 2014. När resultatet är klart kommer berörd kommun att informeras och vinnaren presenteras här på hemsidan!

Läs mer om Årets folkhälsokommun under fliken ovan. 

Frågor besvaras av Jan Linde (jan.linde@folkhalsoarbete.se)

Det finns ännu en chans att ansöka om att bli Årets folkhälsokommun. Svensk förening för folkhälsoarbetes styrelse har beslutat att förlänga ansökningstiden med en vecka. Skicka in senast 11 december kl. 23:59. Ni hittar ansökningsformulärt här. Läs mer om Årets folkhälsokommun under fliken överst på sidan. 

Välkommen på årsmöte på torsdag den 25 september kl. 16:00!

Kallelsen finns här.
Handlingar finns här. 

Välkommen till Svensk förening för folkhälsoarbetes årsmöte torsdagen den 25:e september 2014 i IOGT-NTOs lokaler på Klara södra Kyrkogata 20, Stockholm.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka utformningen av föreningens arbete, styrelsens sammansättning, lägga motioner om andra inriktningar för föreningens arbete samt mycket mer. På plats kommer styrelsen för föreningen att svara på frågeställningar, förklara de inriktningar som finns i verksamhetsplanen samt verksamhetsberättelse, redovisa bokslut samt budet för 2014. Som medlemsförening är din röst viktig!

Kallelsen hittar du här!

Ingemar Åkerlind är professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola. Såhär tänker han om social hållbarhet.

Hållbar utveckling handlar om hur vi utnyttjar (ekonomi) naturen (ekologi) för att överleva och optimerar våra livsbetingelser (den sociala dimensionen). Social hållbarhet är alltså nära förknippad med de två andra dimensionerna i hållbarhetsbegreppet. Frågan är vad som är en bra social utveckling och för vilka.

I historien finns otaliga exempel på hur rovdrift på natur och människor går hand i hand i jakten på ekonomisk utveckling och profit. Detta märks särskilt under perioder av snabb samhällsförändring som vid dagens globalisering. I de snabbt växande ekonomierna förekommer okontrollerad exploatering av människor och natur. Hos oss försvinner
jobb på grund av kostnaderna för de skyddsnät som byggts upp under lång
tid. För att utvecklingen ska kunna ske på ett socialt hållbart sätt för alla krävs
motkrafter i form av internationella överenskommelser kring miljö, folkhälsa
och arbetarskydd.

Inlägget är en återpublicering från Folkhälsomagasinet nr. 2 2012

Vid  styrelsens möte i Göteborg den 7-8 februari diskuterades föregående verksamhetsår och styrelsen reflekterade övervad som gått bra och vad som gått mindre bra. Det var inga problem att se tillbaka på mycket gott som förneingen åstadkommit under 2013. Åretsfolkhälsokommun, politikserutbildningar, Folkhälsomagasin och mycket mer kunde läggas till listan på aktiviteter. Men som alltid står föreningen inför nya utmaningar och här blev diskussionerna långa och engagerade. Beslut fattades om att styrelsen fokuserar på utveckling under våren 2014 för att till årsmötet kunna presentera ett förslag på arbetsplan och långsiktig inriktning. Första mötet för våren är idag, 27 februari, och ytterligare två möten är inbokade. Medlemmar som vill lämna synpunkter och inspel uppmamnas maila föreningen på info@folkhalsoarbete.se

Styrelsen har ett av sina få fysiska möten i Göteborg den 7-8 februari, traditionsenligt på Wendelsbergs folkhögskola. Utveckling av föreningen och verksamhet under 2014 står på schemat. Dagarna kommer även fyllas med intressanta diskussioner om folkhälsoarbetets förutsättningar i Sverige och vad som behövs för att föra fram arbetet.