Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2014 > 02

Vid  styrelsens möte i Göteborg den 7-8 februari diskuterades föregående verksamhetsår och styrelsen reflekterade övervad som gått bra och vad som gått mindre bra. Det var inga problem att se tillbaka på mycket gott som förneingen åstadkommit under 2013. Åretsfolkhälsokommun, politikserutbildningar, Folkhälsomagasin och mycket mer kunde läggas till listan på aktiviteter. Men som alltid står föreningen inför nya utmaningar och här blev diskussionerna långa och engagerade. Beslut fattades om att styrelsen fokuserar på utveckling under våren 2014 för att till årsmötet kunna presentera ett förslag på arbetsplan och långsiktig inriktning. Första mötet för våren är idag, 27 februari, och ytterligare två möten är inbokade. Medlemmar som vill lämna synpunkter och inspel uppmamnas maila föreningen på info@folkhalsoarbete.se

Styrelsen har ett av sina få fysiska möten i Göteborg den 7-8 februari, traditionsenligt på Wendelsbergs folkhögskola. Utveckling av föreningen och verksamhet under 2014 står på schemat. Dagarna kommer även fyllas med intressanta diskussioner om folkhälsoarbetets förutsättningar i Sverige och vad som behövs för att föra fram arbetet.