Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2014 > 09

Välkommen på årsmöte på torsdag den 25 september kl. 16:00!

Kallelsen finns här.
Handlingar finns här. 

Välkommen till Svensk förening för folkhälsoarbetes årsmöte torsdagen den 25:e september 2014 i IOGT-NTOs lokaler på Klara södra Kyrkogata 20, Stockholm.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka utformningen av föreningens arbete, styrelsens sammansättning, lägga motioner om andra inriktningar för föreningens arbete samt mycket mer. På plats kommer styrelsen för föreningen att svara på frågeställningar, förklara de inriktningar som finns i verksamhetsplanen samt verksamhetsberättelse, redovisa bokslut samt budet för 2014. Som medlemsförening är din röst viktig!

Kallelsen hittar du här!