Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2015 > 01

Den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård genomförs i Västerås 19-20 mars 2015. Konferensen erbjuder en fördjupad kunskap om utvecklingen av samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och vård.

Konferensen belyser sociala bakgrundsfaktorer och anpassning av budskap som viktiga be-
ståndsdelar i såväl mötet mellan organisationer som i mötet med patienter för ett fruktsamt samarbete. 

Konferensen presenterar exempel på framgångsrikt arbete på organisationsnivå såväl som i 
möten mellan individer.

Läs mer i inbjudan här nedan.