Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2015 > 04

Socialdepartementet och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström har bjudit in till en hearing om psykisk hälsa. Svensk Förening För Folkhälsoarbete finns på plats för att diskutera framtidens utmaningar inom området. Tanken med hearingen är att statsrådet vill ge möjlighet till att få en insikt i det arbete som görs under året, samt ge tillfälle till dialog mellan viktiga aktörer på området.

"Arbetet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa står högt på min och regeringens dagordning. Min förhoppning är att hearingen blir en viktig del av ett konstruktivt samarbete kring dessa frågor", säger Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
 

Mötesplats social hållbarhet anordnar konferens i Malmö om att minska sociala skillnader i hälsa.

Citerat från inbjudan:
Hur kan vi verka för ett samhälle där alla människors lika värde står i centrum,
där människor lever ett gott liv med god hälsa, känner tillit och är delaktiga i
samhällsutvecklingen?

Genom föredrag, seminarier och workshoppar diskuterar vi hur den sociala
sammanhållningen kan stärkas och hur skillnaderna i hälsa kan minska. Träffa
kollegor från andra organisationer, diskutera erfarenheter och utbyt kunskaper
i arbetet med social hållbarhet.


Läs mer och änmäl dig på www.motesplatssocialhallbarhet.se

Fredag den 27 mars delades priset för årets folkhälsokommun ut till Eslövs kommun på Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Närvarande på mötet fick även lyssna till hur Eslövs kommun bedriver sitt folkhälsoarbete som spänner över i stort sett alla kommunen verksamheter. Ingen som lyssnade till Eslövs kommun var förvånad över vad som gjort att kommunen fått priset. Eslövs kommun berättade även att de i december kommer ha en konferens med anledning av att de blev utsedd till årets folkhälsokommun. Håll utkik!