Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2015 > 06

Svensk förening för folkhälsoarbete blev inbjudna till en dialog om framtidens arbete med psykisk hälsa på Socialdepartementet. Tre av föreningens styrelsemedlemmar, Jan Linde, Anna Svensson och Andreas Vilhelmsson, deltog i dialogen tillsammans med bland annat representanter från PRIO-samordningen. Under mötet gavs möjlighet att reflektera över utmaningar, behov och möjliga lösningar inom psykisk hälsa.

Föreningen lyfte behovet av förebyggande arbete på samhällsnivå och vikten av att ge stöd till grupper som är särskilt utsatta. Särskilt betonades möjligheter att involvera den idéburna sektorn som viktiga aktörer i detta arbete. Det gäller såväl de stora studieförbunden som mindre föreningar som fyller ett viktigt socialt sammanhang för många.

Föreningen fick även på plats inbjudan om att delta i ett uppföljande internat den 24-25 augusti om den framtida inriktningen på området psykisk hälsa, med fokus på förebyggande insatser. Föreningen planerar att delta med en representant.

Nu är SFFF tillbaka på Almedalen. I år finns vi inom ramen för Soberian, Kilsgränd 1 nära Donners plats. Vi presenterar vårt koncept kring Folkhälsa är politik tisdagen klockan 16-17. Se mer här.

Välkommen att besöka oss och alla andra.

Hela programmet för samerbetsparten Soberian hittar du här.

Kontakt Jan Linde 0705 88 65 84 eller e-post jan@folkhalsoarbete.se
 

Livsplats Sverige - Initiativforum för samhällsutveckling och hälsa äger rum efter sommaren, 25-26 augusti 2015. SFFF kommer medverka den 25 augusti med ett föredrag om föreningens koncept Folkhälsa är politik. Läs mer om Folkhälsa är politik här.  

Läs mer om konferensen och anmäl dig på www.livsplatssverige.se

Spara datumet den 19 november för en konferens om folkhälsoarbete i Eslöv.

Eslöv utnämndes till årets folkhälsokommun 2014. Med anledning av detta bjuder Eslövs kommun och Region Skåne in till en konferens den 19 november, i Medborgarhuset i Eslöv. Läs mer här

Den 10 juni kommer delar av SFFFs styrelse att träffa representanter från Socialdepartementet för en dialog om framtida inriktning på området psykisk hälsa. Under detta möte erbjuds SFFF möjlighet att ta upp de perspektiv, utmaningar och lösningar som vi ser som viktiga i det fortsatta arbetet på området. Om du som medlem har tankar och idéer kring detta som du vill att vi ska försöka lyfta under dialogen, vänligen hör av dig till Anna på anna.liwander@folkhalsoarbete.se

Läs mer om Socialdepartementets plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa på PRIO-bloggen

Tidigare i veckan blev SFFF inbjudna till en hearing om framtidens ANDT-politik, något som Anna Svensson och Carl Gynne från SFFFs styrelse deltog vid. Det gavs generöst med tid till att framföra SFFFs synpunkter på nuvarande strategi och medskick till den nya. Bland annat så lyfte SFFF vikten av att se ANDT som en del i det generella folkhälsoarbetet och att vi upplever att det ibland blivit lite för mycket särställning gentemot övriga områden. Anna och Carl pratade också om att SFFF företräder många lokala kommunala/landsting/regionala tjänstemän och politiker som kämpar i motvind för frågorna pga bristande intresse hos politiken eller förvaltningarna, otydliga mandat och ledarroller.

Det gavs även möjlighet att ställa frågor till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström där SFFF kopplade till sitt arbete med folkhälsa är politik och frågade om den polarisering vi ser i folkhälsosverige, regioner som springer ifrån andra delar av landet samt hur han som minister ser på folkhälsa generellt kopplat till ANDT.

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

Jobbar din kommun med ett strategiskt och systematiskt folkhälsoarbete? Känner ni att ni är på god väg till att göra verkliga förändringar? Då ska ni ansöka om att bli Årets Folkhälsokommun!

Sedan 2010 utser SFFF årets folkhälsokommun. Ansökningen går till så att kommunerna besvarar ett antal kriterier som sedan bedöms av föreningens styrelse. Ansökan skickas in senast 30 november via ett formulär på hemsidan. Läs med under fliken Årets folkhälsokommun.