Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2015 > 07

Under Almedalsveckan presenterade SFFF arbetet med ‘Folkhälsa är politik’ som handlar om det politiska uppdraget att värna om befolkningens hälsa och att fördela den goda hälsan till alla i befolkningen. En god folkhälsa bidrar till en bättre samhällsekonomi och det finns samband mellan en god samhällsutveckling och en frisk befolkning. Innovationer och kreativitet, arbetsförmåga och konsumtion är beroende av hälsa. En frisk befolkning är dessutom biligare för välfärdsystemet och ökar förutsättningarna för att vi ska kunna upprätthålla en god och rättvis välfärd.

Mer information om SFFFs politikerutbildning ”Folkhälsa är politik” hittar du här.