Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2016

Det är dags att utvärdera folkhälsoarbetet för 2016. Är ni intresserade av att bli Årets Folkhälsokommun? Vill ni följa exemplet från Botkyrka, Malmö, Karlskoga/Degerfors, Eslöv och
Nynäshamn?

Ni har möjligheten! 

Vill ni bli bedömda av föreningens jury, som består av personer som har förankring i folkhälsovetenskaplig kompetens för lokalt och regionalt folkhälsoarbete samt i högskola och i politik? Klicka er in under fliken Årets folkhälsokommun  och kika på kritierierna. Snart kommer formuläret som ska fyllas i att lägas upp. Ansökan ska skickas in senast 31 mars 2017 via formuläret. 

Priset delas ut vid en bankett på Mötesplats Folkhälsa & Beteende 2017 den 10 maj i Stockholm.

Vi besöker Kommunfullmäktige och berättar om motiven för utnämningen. Vinnaren får möjlighet att presentera sitt arbete i Almedalen 2017, samt erhåller en gratis politikerutbildning (Folkhälsa ärpolitik) under 2017.

Läs mer under fliken Årets Folkhälsokommun. 

Den 9 februari mellan 09:30 – 21:00 i Göteborg arrangerar Hälsoakademikerna en heldag med tema hälsa för hälsovetare.  en chans att näteverka och ta del av föreläsningar. Läs mer på Hälsoakademikernas hemsida: www.srat.se/HalsoAkademikerna/Kalender/2017/Halsovetardagen-2017/

Etiketter: konferens

Nu har du som medlem eller sammarbets möjligheten att få gå vår metodkurs. Det är Svensk Förening För Folkhälsoarbete som inbjuder medlemmar och samarbetspartners till en kurs kring konceptet Folkhälsa är politik.
Våra samarbetspartners är studieförbundet NBV och Healthy Cities Sverige. Vi har ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten att bedriva politikerutbildingar även under kommande år. Vi erbjuder kursen utan kostnad. Läs mer via denna länk.

SFFF har fått förnyat uppdrag fårn Folkhälsomyndigehten att bedriva politikerutbildningar. Glädjande och viktigt att myndigheten väljer att stötta oss i ett viktigt arbete för att främja folkhälsan.

Du kan läsa mer om utbildningarna under SFFF Utbildning och även ladda ner lite material kopplat till utbildningen.

Är du intresserad av att få utbildingen till din kommun? Vill du köpa materialet? Kontakta Jan Linde på jan.linde@folkhalsoarbete.se.

 

Våra politikerutbildningar Folkhälsa är politik har vi genomförts sedan 2002. Vi har utbildat i minst hälften av kommunerna och i alla landsting/regioner. 

Nu gör vi en ny storsatsning med stöd av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med studieförbundet NBV. Utbildningen handlar om det politiska uppdraget att värna befolkningens hälsa och att fördela den goda hälsan till alla i hela befolkningen.

Nu går det att boka utbildningar för året. Kontakta Jan Linde och läs mer under SFFF Utbildning.

Nu är det officiellt! Nynäshamn är årets folkhälsokommun.

SFFF har följt arbetet i Nynäshamn under många år och det känns riktigt roiligt att vi nu utser Nynäshamn till Årets folkhälsokommun 2015! 

Motiveringen lyder:
”För ett genomtänkt och gediget folkhälsoarbete - med tydligt fokus mot målet att uppnå en jämlik hälsa - som på ett föredömligt sätt knyts samman med arbetet för en hållbar utveckling. Kommunen har en väl utvecklad ”policycirkel” med tydliga mål baserade på kartläggning av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Utöver det antas även en kvalitetssäkrad implementering och en detaljerad och kritisk uppföljning för att formulera nya mål.”
 
Priset, den gyllene moroten, kommer att delas ut till Nynäshamn i samband med konferensen som Kommissionen för jämlikhet i hälsa har i Stockholm den 15 mars.

Frågor besvaras av föreningens ordförande Jan Linde.