Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2016 > 02

Våra politikerutbildningar Folkhälsa är politik har vi genomförts sedan 2002. Vi har utbildat i minst hälften av kommunerna och i alla landsting/regioner. 

Nu gör vi en ny storsatsning med stöd av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med studieförbundet NBV. Utbildningen handlar om det politiska uppdraget att värna befolkningens hälsa och att fördela den goda hälsan till alla i hela befolkningen.

Nu går det att boka utbildningar för året. Kontakta Jan Linde och läs mer under SFFF Utbildning.

Nu är det officiellt! Nynäshamn är årets folkhälsokommun.

SFFF har följt arbetet i Nynäshamn under många år och det känns riktigt roiligt att vi nu utser Nynäshamn till Årets folkhälsokommun 2015! 

Motiveringen lyder:
”För ett genomtänkt och gediget folkhälsoarbete - med tydligt fokus mot målet att uppnå en jämlik hälsa - som på ett föredömligt sätt knyts samman med arbetet för en hållbar utveckling. Kommunen har en väl utvecklad ”policycirkel” med tydliga mål baserade på kartläggning av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Utöver det antas även en kvalitetssäkrad implementering och en detaljerad och kritisk uppföljning för att formulera nya mål.”
 
Priset, den gyllene moroten, kommer att delas ut till Nynäshamn i samband med konferensen som Kommissionen för jämlikhet i hälsa har i Stockholm den 15 mars.

Frågor besvaras av föreningens ordförande Jan Linde.